Έκθεση moto – Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη

Έκθεση moto

Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Ολική ανακαίνιση καταστήματος – έκθεσης, με δάπεδα γρανίτες, επένδυση γυψοσανίδων σε τοίχους και οροφές, κατασκευή παταριού με γραφεία, συστήματα ραφιών και κρέμασης, επένδυση ταπετσαρίας σε τοίχους, κουφώματα, ρολά ασφαλείας και επιγραφές.

Εξωτερική όψη, πριν
Εξωτερική όψη, μετά
Εξωτερική όψη, πριν
Εξωτερική όψη, μετά
Πριν
Μετά
Πριν
Μετά
Πριν
Μετά
Σε εξέλιξη
Σε εξέλιξη
Σε εξέλιξη
Σε εξέλιξη
Εξωτερική όψη, πριν
Εξωτερική όψη, μετά
Εσωτερικό
Εσωτερικό
Εσωτερικό
Εσωτερικό

Το περιεχόμενο περιέχει πνευματικά δικαιώματα